Podjetje Eko Plastik d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 2008. Njegova glavna dejavnost je trženje biorazgradljivih polimerov na območju Evropske unije.

Poslanstvo podjetja je trženje materialov in izdelkov, ki so zasnovani s ciljem ohranjanja našega naravnega okolja in s tem ohranjanja narave za zanamce.

Cilj podjetja je ponudba materialov, ki ustrezajo visokim standardom kakovosti ob tržno sprejemljivih cenah  in pogojih. Zavedamo se, kako pomembno je biti prijazen partner kupcu, ki vseskozi stremi k izboljšavam in se trudi zadovoljiti potrebe svojih strank.

Zavedamo se odgovornosti tako do lastnikov kot tudi do partnerjev.